Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và Euro 5

Ngày 07/03/2020

Là tiêu chuẩn định mức về nồng độ của các loại khí được sinh ra trong quá trình  xe hoạt động được thông quá và áp dụng trên toàn cầu, tiêu chuẩn Euro đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới nhằm bảo vệ môi trường sống con người. Mỗi chiếc xe có định mức và tiêu chuẩn về khí thải khác nhau được nhà nước quy định nhằm loại bỏ những chiếc xe tạo ra quá nhiều khí thải làm ô nhiễm môi trường sống của con người.
 

Khí thải từ ô tô rất nguy hiểm cho môi trường sống
Khí thải từ ô tô rất nguy hiểm cho môi trường sống


Là 2 tiêu chuẩn khí thải tập trung vào các động cơ diesel. Trong đó Euro 4 yêu cầu lắp thêm một bộ lọc hạt làm giảm thiểu các hạt vật chất và notrogen oxide.

Yêu cầu cao hơn là tiêu chuẩn khí thải Euro 5, tiêu chuẩn này thắt chặt giới hạn hạt được sinh ra từ động cơ diesel, các xe dùng động cơ diesel phải được trang bị bộ lọc để đáp những những yêu cầu mới của tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Cụ thể hơn Euro 5 yêu cầu rất chi tiết về giới hạn số lượng và trọng lượng của các hạt thải ra từ động cơ diesel.

Cùng với động cơ diesel thì động cơ phun xăng trực tiếp cũng sẽ được áp dụng tiêu chuẩn Euro 5 về khối lượng các hạt bụi trong khí thải mà động cơ tạo ra.

Với tiêu chuẩn Euro 4 thì chỉ cần điều chỉnh hay nâng cấp lại linh kiện, xử lý bộ phận xúc tác là có thể đạt được tiêu chuẩn Euro 4. Còn với Euro 5 thì khách hàng sẽ phải trang bị công nghệ mới với một sản phẩm mới vì chúng có yêu cầu cao hơn để đạt được tiêu chuẩn xả khí thải ít của Euro 5.

Việc áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải ở Việt Nam.
- Từ 1970 trên thế giới đã có 6 tiêu chuẩn về khí thải đã được thông qua chúng có sự nghiêm ngặt riêng của từng loại quy định và tiêu chuẩn.
- Ở Việt Nam thì tiêu chuẩn khí thải Euro đã được áp dụng đến hết 2017 và từ 01/01/2018 đến nay Việt Nam đã áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.
- Theo quy định của chính phủ thì từ 01/01/2022 các loại xe ô tô sẽ được áp dụng tiêu chuẩn ô nhiễm khí thải Euro 5 là mức cao nhất sẽ được áp dụng.