Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Todocar.vn bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ, email của khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách cung cấp khi đặt hàng và Todocar.vn sử dụng nhằm liên hệ để xác nhận, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Todocar.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Todocar.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Todocar.vn
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Todocar.vn
 • Todocar.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Todocar.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

Công ty TNHH Todocar
Trụ sở chính: 290C/38A Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TPHCM
Hotline: 0933 355 699
Email: todocarvn@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

 • Khách hàng có quyền yêu cầu Todocar.vn chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của mình.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Todocar.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Todocar.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Todocar.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Todocar.vn. cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Todocar.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Todocar.vn
Todocar