Chính sách giao nhận hàng

TODOCAR giao hàng toàn quốc. Sau quá trình xác nhận đơn hàng thành công, TODOCAR sẽ tiến hành gửi hàng cho quý khách. Trong điều kiện bình thường, thời gian giao nhận được ước tính như sau:

 Khu vực giao hàng  Thời gian
 TP. Hồ Chí Minh  Tùy theo địa điểm, nhận hàng trong vòng: 120 phút hoặc 1 ngày 
 Tây Nam Bộ  1 đến 3 ngày
 Đông Nam Bộ  1 đến 3 ngày
 Tây Nguyên  1 đến 3 ngày
 Duyên hải Nam Trung Bộ   1 đến 3 ngày
 Bắc Trung Bộ  2 đến 4 ngày
 Hà Nội  1 đến 3 ngày
 Các tỉnh phía Bắc  2 đến 5 ngày

Thời gian giao hàng như trên là ước tính dựa trên lịch sử các đơn hàng đã giao thành công trước đây của Công ty TNHH TODOCAR, để biết chính xác thời gian nhận hàng, quý khách liên hệ trực tiếp hotline 0933 355 699

Todocar